โรงเรียน

เวลาเห็นคอนเทนต์ประเภท​ “โรงเรียนไม่เคยสอนเขียน résumé หรือการยื่นภาษี แต่กลับสอนเรื่องหน้าที่ของไมโตคอนเดรีย” อดสงสัยไม่ได้ว่าคนพวกนี้อยากให้โรงเรียนเป็นแค่โรงงานผลิตพนักงานจริงเหรอ

ในยุคที่การดาวน์โหลดความรู้เข้าสู่สมองง่ายลงทุกวัน แทบไม่มีอะไรขวางกั้นโอกาสทางการศึกษาของคนที่มีความขวนขวายได้อีกแล้ว ผมคิดว่าแก่นของโรงเรียนเหลือเพียงสามอย่าง

  1. จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็ก
  2. มอบเครื่องมือสำหรับเรียนเอง (learning how to learn)
  3. วางรากฐานสำหรับการเข้าสังคม เช่นศีลธรรมและมนุษยสัมพันธ์

ไมโตคอนเดรีย ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์ จัดอยู่ในข้อแรก เป็นคอร์สเมนูแบบ omakase ให้เด็กหาความถนัดของตัวเอง

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การทำรายงานและพรีเซนต์งาน คือข้อสอง ถ้ามีข้อนี้จะเรียนอะไรก็ได้ในโลกวิชาการ

ข้อสามเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเอาผ้าขาวไปซักในถังไหน แต่อย่างน้อย พ่อแม่ก็เลือกถังได้

ที่เขียนมานี้ไม่ได้จะบอกว่าการศึกษาไทยดี มันยังห่วย แต่การเปลี่ยนสายสามัญเป็น ปวช. ปวส. ก็ไม่ใช่ทิศทางที่ถูกต้อง

ในฐานะผู้ว่าจ้าง ขอให้ช่วยผลิตเด็กที่มีความพึ่งตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ ออกมาเยอะๆ เด็กพวกนี้มันไปเรียนวิธีการเขียน résumé หรือการเลือกกองทุนรวมเองเป็นอยู่แล้ว

 
18
Kudos
 
18
Kudos

Now read this

ดีไซน์แบบประชานิยม และความเรื่องมากของคนส่วนน้อย

CEO ของบริษัทแหงหนึง เลาใหผมฟังวาเขาเคยทำปุม menu ในแอปมือถือเปนไอคอน hamburger (ทีมีลักษณะเปนขีดแนวนอน 3 ขีด) ซึงเปนไปตาม guideline และ trend ของการทำแอปในขณะนัน แตเมือทดลอง A/B testing เทียบกับการเขียนโตงๆ วา “เมนู” ปรากฏวาคำวาเมนูชนะ... Continue →