โรงเรียน

เวลาเห็นคอนเทนต์ประเภท​ “โรงเรียนไม่เคยสอนเขียน résumé หรือการยื่นภาษี แต่กลับสอนเรื่องหน้าที่ของไมโตคอนเดรีย” อดสงสัยไม่ได้ว่าคนพวกนี้อยากให้โรงเรียนเป็นแค่โรงงานผลิตพนักงานจริงเหรอ

ในยุคที่การดาวน์โหลดความรู้เข้าสู่สมองง่ายลงทุกวัน แทบไม่มีอะไรขวางกั้นโอกาสทางการศึกษาของคนที่มีความขวนขวายได้อีกแล้ว ผมคิดว่าแก่นของโรงเรียนเหลือเพียงสามอย่าง

  1. จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็ก
  2. มอบเครื่องมือสำหรับเรียนเอง (learning how to learn)
  3. วางรากฐานสำหรับการเข้าสังคม เช่นศีลธรรมและมนุษยสัมพันธ์

ไมโตคอนเดรีย ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์ จัดอยู่ในข้อแรก เป็นคอร์สเมนูแบบ omakase ให้เด็กหาความถนัดของตัวเอง

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การทำรายงานและพรีเซนต์งาน คือข้อสอง ถ้ามีข้อนี้จะเรียนอะไรก็ได้ในโลกวิชาการ

ข้อสามเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเอาผ้าขาวไปซักในถังไหน แต่อย่างน้อย พ่อแม่ก็เลือกถังได้

ที่เขียนมานี้ไม่ได้จะบอกว่าการศึกษาไทยดี มันยังห่วย แต่การเปลี่ยนสายสามัญเป็น ปวช. ปวส. ก็ไม่ใช่ทิศทางที่ถูกต้อง

ในฐานะผู้ว่าจ้าง ขอให้ช่วยผลิตเด็กที่มีความพึ่งตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ ออกมาเยอะๆ เด็กพวกนี้มันไปเรียนวิธีการเขียน résumé หรือการเลือกกองทุนรวมเองเป็นอยู่แล้ว

 
19
Kudos
 
19
Kudos

Now read this

เศรษฐกิจเช่าใช้

ครอบครัวขยาย (extended families) กำลังเสือมความนิยม สิงทีเปนจุดแขงของครอบครัวขยายคือการปันทรัพยสินรวมกัน ถาบานคุณเปนกงสีขนาด 30 คน คุณคงมีสระวายนำในบาน มีรถ SUV กระบะ โฟรวีล ใหเลือกใชตามโอกาส มีคนขับรถ คนจายตลาด แมบาน แมครัว... Continue →