Mt. Gox

กาลครั้งหนึ่ง วอลุ่มการเทรด Bitcoin เกือบทั้งตลาด วิ่งผ่านเว็บไซต์เล็กๆ ชื่อ Mt. Gox แต่ไม่มีใครรู้ว่า Mt. Gox โดนเจาะระบบหลายครั้ง ระหว่างปี 2011-2014 ราคา BTC ยังคงทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง เจ้าของจึงปิดข่าวไว้ โดยหวังว่าวันหนึ่งด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น กำไรจากค่าธรรมเนียมจะเข้ามาอุดรูรั่วของเงินที่หายไป

นาย Mark Karpelès คงไม่ตั้งใจเรียนเลขเท่าไหร่ เมื่อ BTC แพงขึ้น Bitcoin ส่วนที่หายไปก็แพงขึ้นด้วย สุดท้ายไม่รอด เดือนกุมภาพันธ์ 2014 เว็บไซต์ Mt. Gox ยื่นล้มละลาย พร้อมทั้งแจงรายละเอียดว่าทำเงินลูกค้าหายทั้งหมด 127,000 คน รวมมูลค่าหนี้สิน 2 พันล้านบาท

Inkedimage_LI.jpg

ศาลล้มละลายญี่ปุ่นแต่งตั้งคุณ Kobayashi เป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทซึ่งเหลือประมาณ 200,000 BTC และมีการบันทึกสภาพหนี้ของเจ้าหนี้ทุกคนเป็นเงินเยน ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันล้มลาย ที่ 1 BTC = $483

จากนั้น ความเงียบ

ในปี 2017 ราคา BTC พุ่งเกิน $2,400 หมายความว่ากิจการมีมูลค่าทรัพย์สินเกินกว่าหนี้แล้ว

ต้นปี 2018 ราคา BTC ไต่ขึ้นเฉียด $20,000 ทำให้คุณ Kobayashi แอบไปขออนุญาตศาล เพื่อนำ Bitcoin บางส่วนออกมาขายทอดตลาด การเทขายจำนวนกว่า 35,000 BTC นี้ส่งผลให้ฟองสบู่ Bitcoin แตกอีกครั้ง จนปรับฐานลงมาที่ $6,300

Mt. Gox มีเงินสดพอจะใช้คืนเจ้าหนี้ทุกคน

พร้อมกับมี Bitcoin เหลืออีกกว่า 160,000 BTC (4.3 หมื่นล้านบาท) มากกว่ามูลค่าหนี้ตอนแรกถึง 20 เท่า!

ตามกฎหมายล้มละลาย ทรัพย์ส่วนที่ไม่มีเจ้าหนี้เคลม ก็จะตกแก่เจ้าของกิจการ บรรดาเจ้าหนี้ที่โกรธแค้นก็รวมเงินกันจ้างทนายเพื่อบล็อคไม่ให้นาย Karpelès หอบเงินหลายหมื่นล้านกลับบ้าน

ส่วนคุณ Kobayashi ก็เรียนให้พวกเราทราบว่าอาจจะมีการขายส่วนที่เหลืออีก แต่ไม่บอกว่าวิธีไหน เพื่อให้ไม่กระทบราคาตลาด แล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าเงินจะตกเป็นของใคร

Mt. Gox เป็นเว็บไซต์เดียวที่ทำราคา BTC ดิ่งหัวปักถึง 3 หน ในปี 2013, 2014, และ 2018 แต่ศึกสุดท้ายนี้น่าจะซัดกันนัวที่สุด มีแลมโบนับร้อยคันเป็นเดิมพัน

 
24
Kudos
 
24
Kudos

Now read this

อย่าไว้ใจเรา

ในสมรภูมิระหวาง Google และ Apple มีแนวปะทะหนึงทีผมรูสึกวาคนยังไมคอยพูดถึง คือประเดนความเปนสวนตัว ปรัชญาของ Google ดูจะเปน “ไวใจเราไดนะ เรามีชือเสียงตองรักษา” สวน Apple เปน “อยาไวใจใครแมแตเรา” ทำให Apple ไมยอมเกบขอมูลลูกคาหลายอยางบน cloud... Continue →