สิ่งที่คิดได้บนอานรถมอเตอร์ไซค์

 1. อย่าบีบให้คนอื่นเลือกระหว่างชีวิตของเรากับความรีบของเขา บางคนจะเลือกผิด
 2. จุดแข็งของเราคือการหักเลี้ยวหรือเบรคได้ด้วยความรวดเร็ว และเราสามารถใช้มันหลบหลีกอันตรายได้ 1 อย่าง แต่ไม่ใช่ 2 อย่าง
 3. ความโกรธแค้นบั่นทอนความสามารถในการขับขี่อย่างระมัดระวัง
 4. การแซงรถ 1 คัน ซื้อเวลาได้ 1 วินาที คำนวณด้วยว่าคุ้มกับท่ายากไหม
 5. ผมชอบพูดว่า ถ้าอยากให้โลกนี้ปลอดมลภาวะ เริ่มจากบังคับทุกคนให้สูดไอเสียของตัวเอง, ถ้าอยากให้ท้องถนนปลอดภัย บังคับให้รถยนต์ติดเหล็กแหลมไว้ที่พวงมาลัย, มอเตอร์ไซค์ก็คือรถยนต์ประเภทนั้น
 6. อุบัติเหตุรุนแรงมักไม่ค่อยเกิดจากการชนท้าย แต่จากการเฉี่ยวชนหรือเสียการควบคุมรถ
 7. ถ้าขับกลางเลน คุณจะโดนเบียดเข้าขอบเลน, ถ้าขับขอบเลน คุณจะโดนปาดตกเลนและเป็นฝ่ายผิด, ดังนั้นจงขับกลางเลน ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก
 8. รถยนต์คือพาหนะสำหรับโยกย้ายความเสี่ยงจากตนเองไปสู่ผู้อื่น นั่นไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะชั่วร้าย แต่แปลว่าพวกเขามีแรงจูงใจให้ประมาทมากกว่า1
 9. อย่าขับตามเด็กแว้นหรือพวกแต่งท่อ ผู้คนจะเอาความคับแค้นใจมาลงที่คุณแทน
 10. แท็กซี่เหี้ยทุกคัน

 1. เมื่อควบคุมตัวแปรทางสังคมศาสตร์ให้เท่ากัน 

 
0
Kudos
 
0
Kudos

Now read this

บันทึกการสร้าง PromptPay.io

23:30 - จดโดเมน 00:00 - เขียน logic สราง qr code สำเรจแลว 01:00 - ทำไมเราถึงยังทะเลาะกับ string encoding ในปี 2017 01:30 - ตัง api gateway ให output image/png ไดละ 02:00 - เซต custom domain ยังไงวะ ตองทำ certificate กอน 03:00 - ทำ 1-page... Continue →