ขุด Bitcoin ยังไงไม่ให้เจ๊งเหมือนข้าพเจ้า

  1. ฟองสบู่ทุกฟองต้องแตกในท้ายที่สุด ระหว่างที่มันยังไม่แตก ทดสอบขายในปริมาณเล็กๆ ให้รู้ขั้นตอน เมื่อมันเกิด flash crash ทุกคนจะเทขายพร้อมกัน

  2. อย่าบอกใครว่ามี Bitcoin เพราะแฮกเกอร์ตามอ่านจาก social network และมี exploit แพรวพราว ตลอดจนเทคนิคทาง social engineering ที่พร้อมจะงัดมาใช้กับเพื่อน พ่อแม่ หรือผู้ให้บริการมือถือของคุณ มีคนโดนรูดทรัพย์ไปเยอะแล้วจากการทวีตว่าตัวเองเก็บเงินไว้กับ wallet ไหน

  3. เก็บเงินส่วนใหญ่ไว้ใน cold storage, ทำ backup เป็น hardcopy จะได้ไม่เผลอฟอร์แม็ตบ้านทิ้ง, และอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว

 
1
Kudos
 
1
Kudos

Now read this

3 ปี ที่เป็น Official Partner กับบริษัทสีน้ำเงิน

ปีแรกของการทำบริษัท ผมไดรับอีเมลจากเพือนนักขาว “มีคนที Facebook Singapore อยากรูจักคุณนะ” เราแลกเบอรโทรกัน เธอแนะนำตัววาอยูทีมสนับสนุน SME โดยทำงานกับลูกคากลุมอีคอมเมิรซ เปนจุดเริมตนของความรวมมือแบบชวยเหลือเกือกูลระหวางเรากับบริษัทสีน... Continue →